MPPP

ERASMUS+ 2014 - 2020

„A 2014 januárjában indította el az Európai Unió az új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramját az "Erasmus+"-t: a képzettség és a foglalkoztathatóság javítását, valamint az oktatási, képzési és az ifjúsági munka területén működő rendszerek korszerűsítését célzó hét éves programját. A program által több, mint 4 millió pályázó juthat támogatáshoz, legyen szó önkéntes munkáról, képzésről, munkavállalásról vagy külföldi tanulmányokról. Az Erasmus+ támogatja továbbá a pedagógusokat és a szakoktatókat, a fiatal munkavállalókat, illetve az egyetemek, középiskolák, iskolák, vállalatok és nonprofit szervezetek partnerségi programjait is.

Az Erasmus+ program magába olvasztja az összes, eddig futó nemzetközi uniós oktatás-, szakképzés- és ifjúság-támogatási rendszert, köztük az „Egész életen át tartó tanulás”programját, mely magában foglalta az Erasmus, a Leonardo da Vinci, a Comenius és Grundtvig programokat; ezen kívül a „Fiatalok lendületben”programot, további öt nemzetközi együttműködési programot: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink és az iparosodott országokkal folytatott együttműködési programot és ennek az átfogó programnak része az eTwinning is, melyet az Európai Bizottság 2005-ben indított, és 2007-2013 között az Egész életen át tartó tanulás program részeként működött.

Az Erasmus+ program három pályázattípus köré épül:

KA1. pályázattípus: Egyének tanulmányi célú mobilitása

KA2. pályázattípus: Együttműködés az innováció és bevált gyakorlatok terén

KA3. pályázattípus: Szakpolitikai reformfolyamat támogatása

Ez szerencsére a hallgatók életében nem okoz túl nagy változásokat. Egyéni pályázókként továbbra a saját iskolájukba kell benyújtani pályázatukat. Általában minden oktatási intézmény meghirdeti ezt a saját honlapján várhatóan minden év február elejéig. A hallgatókat első sorban az 1-es pályázattípus érdekli, ez alapvetően négyféle tevékenységet támogat:

1. Személyzet/szakemberek mobilitása: az egész életen át tartó tanulás minden szintje; pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, beleértve az oktatásba, képzésbe illetve a nem formális ifjúsági oktatásba bevont ifjúsági dolgozókat.

2. Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység) 

3. Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz) 

4. Ifjúsági cserék és ifjúsági önkéntesség

A támogatható tevékenységeket több változás is érinti:

1.)    A korábbi tevékenységek közül nem lesz pályázható:

- munkavállalók, munkanélküliek külföldi szakmai gyakorlata (korábban a Leonardo mobilitásokban volt pályázható)

- szakértői tanulmányutak

- előkészítő látogatások

2.) Új elemek: 

- az Erasmus mesterképzésben részt vevő diákok hitelgarancia-rendszere külföldi tanulmányaik finanszírozásához 

tudásfejlesztési szövetségek: felsőoktatási intézmények és vállalatok között létrejövő partnerségek; új tanulási lehetőségek és képzések kínálatának céljával 

- ágazati készség-fejlesztési szövetségek: képző intézmények és vállalkozások között létrejövő partnerségek; új ágazat specifikus tantervek kidolgozásának és innovatív szakképzési formák alkalmazásának céljával

- Európán túli mobilitások és együttműködések

 

A mobilitási pályázatokban nagy tapasztalatot szerzett Marco Polo G.E.I.E. KA1 típusú projekteket indított el a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség együttműködésében, amely 18-30 év közötti magyar fiataloknak biztosít lehetőséget 16 hetes olaszországi szakmai gyakorlatra a vendéglátóiparban. 

A projekt lehetőséget biztosít külföldi szakmai gyakorlaton olyan észak-olaszországi Friuli-Venezia-Giulia és Veneto tartományok szállodákban és vendéglátóipari egységekben, amely, konyhai – vendéglátási és egyéb feladatokon keresztül fejleszti szakmai tudásukat, nyelvismeretüket, személyiségüket, kulturális nyitottságukat és talán egész életükre nézve kapcsolati tőkéjük bővítését jelenti.

A kiutazás előtt a programra kiválasztottak Flipped Classroom e-learning módszer alapján, nyelvi-kulturális-jogi-munkaügyi-egészségügyi-egészségbiztosítási-konfliktuskezelő és csapatépítő tréningen, felkészítésen vesznek részt. A nyelvi online tanfolyam egyedileg, erre a célra kialakított pedagógiai koncepció alapján került kifejlesztésre, a sok szóbeli gyakorlás biztosítja elsősorban gasztronómiai szókincsen keresztül az olasz nyelv elsajátítását a teljesen kezdőtől a társalgási szintig.

A kiutazók biztosítva vannak a program teljes időtartama alatt, ezen kívül a ki- és hazautazás, a szállás és az étkezés is megoldott számukra.

A kiutazók mentorálásáról, szakmai, nyelvi és személyi fejlődéséről a Kulturális mediátor, a Magyar anyanyelvű olasztanár, az Olasz anyanyelvű tanár, a Szakmai tutor és a Projekt felelős gondoskodik.