MPPP

A G.E.I.E. egy jogi szerződéssel jön létre, amelyben több fél (Társ) egyesíti az erejét rugalmas és hatékony módon. Minden résztvevő, miután aláírta a szerződést és meghatározásra kerültek a Közösség terén elérendő célok, visszatérhet, hogy a saját küldetésén dolgozzon, csak az ellenőrző szakaszokkal és a G.E.I.E. ellenőrzésével kell törődnie. Attól a perctől kezdve a G.E.I.E. önállóan működik, az előre meghatározott céloknak megfelelően kapcsolódva az üzlettársakkal.

Tevékenységének a tagok gazdasági tevékenységéhez kell kapcsolódnia, de nem helyettesítheti azokat. Egy G.E.I.E. nem foglalkoztathat többet 500 embernél. Egy G.E.I.E. -t alkothat Társaság és más (magán vagy állami) jogi személy, amely a tagállam örvényeinek megfelelő módon kerül alapításra és a Közösségben van székhelye. Olyan természetes személyek alakíthatják, akik ipari, kereskedelmi, ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet végeznek és szakmai vagy másfajta szolgáltatásokat nyújtanak a Közösségen belül.

Ez az intézmény tehát a bármilyen társasági formájú kis- és középvállalkozásoknak, de a szabadfoglalkozásúaknak, a társaságoknak, területi szerveknek is lehetőséget nyújt, hogy Európában nemzetközi együttműködést hozzon létre.

A G.E.I.E. -nek legalább két vállalkozásból vagy más, legalább két különböző Európai Uniós országból származó szervezetből kell állnia.

Más országok vállalkozói is részt vehetnek benne, például gazdasági társaságok.

A G.E.I.E., a nemzetközi tevékenységek területén a vállalkozások részéről jelen lévő növekvő kereslet miatt a kooperáció érdekes változatává vált különböző gazdasági területeken, mint például a vásárlások és eladások szektorának közös vezetésének kialakítása, kutatási projektek és közös fejlődés vagy a személyzeti szolgáltatások területén való együttműködés, vagy a továbbképzés területén.

Története

A G.E.I.E. (Gazdasági Érdekeltségű Európai Csoport) egy francia társasági formából ered, amely a 60-as évek óta létezik és G.I.E.-nek (Groupement d'intérệt économique) hívják. Ez az intézmény régóta nagyon ismert és több, mint 10.000 szervezete van, melyek közt pl. a légi járműveket gyártó „Airbus Industries” Toulouse-ban, a szervezet, amely a „Carte Bleue” (Kék Kártya) hitelkártyával foglalkozik, a PMU szerencsejáték fogadás hivatal, az „Aérienspace” légtéri cég stb.. Már a Közös Piac előtti években a brüsszeli Európa Bizottságnál és az Európai Parlamentnél is érezhető volt egy világos jogi kép létrehozásának szükségessége a vállalkozások közötti európai szintű együttműködések számára és főleg a kis- és középvállalkozások számára. Az erre vonatkozó első igények már a hetvenes évek elejétől érkeznek francia képviselők egész sorától az Európai Parlamentbe. A G.E.I.E.-k ekkor indultak jelentős fejlődésnek. Az európai jogalkotás nem gondolt rá annak idején, hogy európai szinten harmonizálja a rövidítéseket vagy az elnevezéseket, abból az egyszerű okból, hogy az Európai Unió minden nyelvén a G.E.I.E.-nek különböző a neve, habár ugyanolyan fajta tevékenységet végeznek. Például német nyelvterületen EWIV-nek hívják ( Europäische wirtschaftliche Interessanvereinigung), franciául G.e.i.e. (groupement européen d'intérệt économique ) angolul EEIG (Europea Economic Interest Grouping), Olaszországban G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), holland nyelvterületen EESV (Europees economisch samenwerkingsverband) és Spanyolországban AEIE (Agrupacion europea di interés económico).

Néhány tapasztalat

A G.E.I.E.-k példáinak listája igen változatos, és vannak G.E.I.E.-k unión kívüli országokban is pl. Japán, USA, Kanada.

Tevékenységi területek:

• munkaerőcserék

• folyamatos közös képzés

• „Minőségi Kör”

• kutatás és fejlesztés

• ügyvédek közti együttműködés (pl. a szakmai képzés, a munkaerőcsere, adatok feldolgozása stb.)

• adótanácsadás

• tanácsadás a vállalkozásoknak

• a Monacói székhelyű EALA (European Advertising Lawyers Association) nevű GEIE, egész Európából csoportosít konkurenciaversenyre specializálódott ügyvédeket, a társaság által végzett tevékenységek pl. a szakkönyvek reklámozása, reklámkampány lebonyolítása európai szinten, amit „First Advise System”-nek hívnak.

• van olyan társaság, amely a vásárlásokkal foglalkozik mint pl. az irodaszerek

• számos szállítmányozó csoportosult egy GEIE-be, hogy együtt dolgozzanak a szállítások és a logisztika területén

• a kínált termékek javítása érdekében papírgyártók és -kereskedők alkottak egy Hollandiai székhelyű csoportot

• az Antropológiai Európai Központ (Waldorf-Einrichtungen) hangszergyártó laboratóriumai G.E.I.E.-be tömörültek

• az „ARTE” német-francia kulturális tévécsatornát is G.E.I.E.-nek tekinthetjük

• a belga trappista szerzetesek, akik sört gyártanak és az ő francia „testvéreik”, akik sajtot állítanak elő G.E.I.E.-t alapítottak hogy kölcsönösen kereskedjenek a termékeikkel

• a belga és francia kereskedelmi kamara együttműködési társaságot alapítottak

• ugyanígy tettek 8 európai ország rajzfilmrajzolói

• vagy a vetőmag gépek gyártói vagy kereskedői és a vetőmagkutatók Németországban, Portugáliában és Görögországban

• A Kehl-i közigazgatási iskola együttműködik a Strasburgi francia kollégiummal a Rajna mindkét oldalát felölelő GEIE keretében

• ugyanilyen „egyik és másik part közötti” együttműködés van egy autóbusz-szolgáltatás esetében, amely átmegy a határon.

• az EURO POOL SYSTEM Mehrwergstein- G.E.I.E. képviseli Hollandiában, Belgiumban és Németországban egy gyümölcs- és zöldségcégekből álló társulást

• A TÜV Rheinland és a francia Véritas hivatal alapítottak egy Veritüv nevű G G.E.I.E.-t, amely tanulmányozza a környezeti összeférhetőséget és minőségi tanúsításokkal foglalkozik

• a Nassauische Sparkasse Wiesbaden más takarékszövetkezetekkel és egyéb, a pénzügyi kölcsön területén dolgozó intézményekkel együtt, melyek 7 különböző európai országhoz tartoznak, már 1990-től együtt dolgoznak az EGFI-European Group of Financial Institutions – G.E.I.E.-n keresztül, tevékenységük pl. nemzetközi hitelprojektek vagy magánszemélyek számára biztosított nemzetközi jelzálogkölcsönök.

• számos ország lótenyésztői is egy G.E.I.E.-t alapítottak Belgiumban

• a „TEPAR” hitelkártyarendszert teherautók számára 5 kőolajtársaság alapította

• adakozók egyesülete egy közrendszerért

• Létrejött egy együttműködés hét nukleáris energiát termelő társaság közt, azzal a céllal, hogy javítsák a biztonságot Kelet-Európában és a Független Államok Közösségében

• egy másik példa a Lüttich-Bierste (Belgium) és a Nantes-Château (Franciaország) regionális repülőterek közti együttműködés,

• belga és angol csontgyógyászati szakértők alapították az EEIG Europea Federation for Classica Ostheopathy-t, aminek a székhelye Belgiumban van,

• egy fiatal német vállalkozó és spanyol kolléganője egy „Aerofun”-t, egy háromdimenziós kereket alkottak, melyet ki lehet állítani vásárokon, ünnepeken vagy parkokban, és amelyeken örvénylően lehet forogni,

• az olasz és francia TVG egy vasúti G.E.I.E.-t alkottak

• hasonlóképpen a Brenneroi alagutat megalkotó társaság egy GEIE, amelynek tagja Olaszország, Ausztria és Németország.

Azt lehet mondani, hogy a vállalkozók kreativitása nem ismer határokat.

12 ok, hogy egy G.E.I.E.-ben részt vegyünk

1. minden vállalkozó az együttműködés célján keresztül egy külön „profitközpontot” érhet el és az időtartamot és a hatótávolságot egységes, körülhatárolt és mérhető módon határozhatja meg;

2. egy rendkívül rugalmas és kevés bürokratikus formasággal bíró társulási formáról van szó, amelyben csak kevés ténybeli körülmény kerül előzetesen szabályozásra és amelyben minden tag és üzlettárs igényeinek leginkább megfelelő válaszokat lehet találni;

3. a G.E.I.E.-t egyidejűleg teljesen különböző jogi formák alkothatják (pl. szabadfoglalkozásúak, Kft.-k, Rt.-k, városi igazgatások, ipari és kereskedelmi kamarák, bejegyzett társaságok stb.);

4. egy GEIE tagjai a csoport megalkotása után is jogilag függetlenek maradnak, ami az eredeti tevékenységüket illeti; azonkívül megtartják vállalkozói szabadságukat és gazdaságilag mindenképp növelhetik a G.E.I.E.-n keresztül kitűzött célokat;

5. a GEIE a külső személyek felé egy megbízható eszközt jelent

6. a GEIE nem adóalany a tevékenységeinek eredménye miatt; a csoportnak szét kell osztania a profitot a tagoknak, ami adóügyi szempontból előnyt jelent (pl. projektek számára tartalékok képzése);

7. a GEIE nincs adónak alávetve a jogi személyek jövedelmét illetőleg;

8. egy csoport G.E.I.E.-i minőségében jelen lehet a piacon és ezért pl. bejegyzett védjegye lehet;

9. a csoport székhelye az egyik országból a másikba költöztethető problémák nélkül (más vállalkozási formákat először fel kell számolni, hogy felépíthessék őket egy másik országban – nyilván ez pénz- és image-vesztéssel jár);

10. a GEIE jogalapja mindenütt ugyanaz, a 2137/85-ös Közösségi Szabályozás az Európai Közösség minden hivatalos nyelvén létezik; senkinek sem kell diszkrimináltnak éreznie magát egy idegen nyelvű jogi alap alkalmazása miatt (mint pl. egy kft-re vonatkozó német törvények az olasz partnerek számára);

11. aki belép egy G.E.I.E.-be nem kell már az elején Európai Közösségi szintű kompetenciát felmutatnia (ez nagyon hasznos lehet pl. a konzorciumok számára, akik a közösségi hozzájárulást igényelnének);

12. egy G.E.I.E.-ben minden társaságnak lehetősége van európai szinten gondolkodni és mindig készen állni hogy szembenézzen a globalizáció kihívásaival.

Egyre több G.E.I.E.-t regisztrálnak

A G.E.I.E.-k száma folyamatosan nő. A legtöbb G.E.I.E.-vel bíró országok Franciaország (mert itt van a G.i.e., a GEIE eredeti formája, ami régóta ismert), Belgium (ami sok vállalkozás és társaság által „Közép-európai Székhely”-ként ismert) és Luxemburg (területi kiterjedése miatt); ami a G.E.I.E.-k számát illeti, ide kell számítani Hollandiát és Angliát is.

Egy GEIE általában 6-8 tagból áll; van kb. 6000-8000 vállalkozás szabadfoglalkozású, állami társaságok és egyesületek, akik ezzel a fajta társasági formában vesznek részt (forrás: Michael Deichel szakdolgozata, Ulm-i Egyetem). A REGIE közösségi program keretében végzett kutatás alapján arra derül fény, hogy a G.E.I.E.-kben átlagban 4,3 tag van – 127 GEIE mintája alapján, 1995 decemberében.