MPPP

KA2 "Best By Doing" Program

Marco Polo G.E.I.E. (Gazdasági Érdekek Európai Csoportja) kiterjeszti hatáskörét az Erasmus+ pályázatokban a "BEST BY DOING" című Key Action 2 kulcsfontosságú projekttel.

A projekt megvalósulása a Marco Polo G.E.I.E. elnökének, Ferdinando Martignago nemzetközi mobilitással kapcsolatos több mint tízéves tapasztalatának köszönhető, akinek különösen fontos ez a pályázat. A program célja, hogy felkészítse a tanulókat, hogyan tudják a lehető legnagyobb mértékben hasznosítani a külföldön elvégzett mobilitásuk során tanultakat, bebizonyítva, hogy az elsajátított készségek megfelelnek az európai minőségi előírásoknak.

Emiatt fontos meghatározni egy képzési módszertant és európai szinten egyenlő és meghatározott referencia-protokollt, valamint hivatkozni kell az iskolákra, a diákokra és a vállalatokra egyaránt.

Mindez a különböző szereplők - iskola, diákok és vállalatok - igényeinek összehangolása révén valósul meg, melynek elsődleges célja a kiváló képzés elterjesztése egészségügyi és jólét szektorokban.

A BEST BY DOING projekt a gyógyturizmusra, egy olyan szegmensre irányul, amely gyorsabban nő, mint a többi, ezért egyre inkább szakosodott és magas színvonalú szolgáltatásokra van szüksége.

Az OCSE 2010-ben hangsúlyozza, hogy "a magas színvonalú oktatási és képzési rendszerek létfontosságúak Európa foglalkoztatásának sikere és erősítése szempontjából, és hogy a technikai készségeken túlmenően fontos az olyan transzverzális készségek fejlesztése is, mint a kommunikáció, csoportos munkavégzés, problémamegoldás és a tanulás képessége, amelyek egyre fontosabb szerepet töltenek be egy munkahelyen".

A projekt tehát abból a feltételezésből ered, hogy a munka-alapú tapasztalat hiánya (gyakornokiság, a váltakozó iskolai munka és szakmai gyakorlat minták), a vonatkozó ismeretek, készségek és kompetenciák az egyike azon tényezőknek, ami hozzájárul a mai „képzettségi szakadék"-hoz az EU-ban.

A jövő munkaerőpiaca egyre jobban megközelíthetetlen a nem szakosodott személyek (különösen a fiatalok) számára: a "tantervi" képzés nem tűnik megfelelőnek. A diákoknak kiváló képzésre van szükségük ahhoz, hogy a szakmájukban is kiválót nyújthassanak. Ezt a minőségi képzést az iskoláknak biztosítaniuk és garantálniuk kell, a vállalatoknak pedig elismerni az európai minőségi előírások szerint.

A KICK OFF Debrecenben került megrendezésre, ahol a résztvevők közül a 4 európai partner is jelen volt: Olaszország, Spanyolország, Szlovénia és Magyarország. 

KA2 Best By Doing

KA2 Best By Doing2

KA2 Best By Doing3

Rólunk mondják: Link